Hur skriver man ett äktenskapsförord

Det finns regler för hur man ska skriva ett äktenskapsförord. För att ni ska vara säkra på att det blir rätt rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist. Hör av er till en så hjälper de er att skriva ett äktenskapsförord.  Se även till att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket.

Att tänka på vid dödsfall

Hur går man tillväga när någon gått bort? Förutom alla känslor som kommer till ytan när någon gått bort är det även mycket att tänka på när det kommer till de juridiska delarna. Det kan kännas som en förvirrande tid med en lång checklista på saker att reda ut. Hur fördelas ägodelarna, hur ser arvet ut och ärver man den avlidnes skulder? Funderingarna kan vara många och mycket att ta in.

Vad är dödsbo och bouppteckning?
Ordet dödsbo har man snubblat på flera gånger, men vad är det egentligen? Enkel förklarat är att när någon går bort så skapas ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som ansvarar för beslut och tillgångar som tidigare tillhört den avlidne. Dödsboägare är den person som är inskriven i testamentet.

Det första du behöver göra som anhörig när någon går bort är att få ett intyg av Skatteverket för att du tillhör dödsboet. Då kommer du få ta del av konton och du får då möjlighet att avsluta avtal och prenumerationer. Se även till att du håller koll på hushållsräkningar för hyra, vatten och el för ert, nu gemensamma, hushåll. Övriga räkningar kan du vänta med att betala, eller ringa till det ansvariga företaget för att meddela vad som hänt.

Bouppteckning är en uppteckning där det framgår vilka som är arvtagare, efterarvingar samt testamentariska arvingar. Uppteckningen visar vilka skulder och tillgångar som den avlidne har. Om den avlidne var gift ingår även partnerns tillgångar och skulder i bouppteckningen.

Den avlidnes skulder

Många funderingar brukar uppstå om den avlidne har kvar skulder. När någon går bort kan det hända att Kronofogden skickar ut brevet “Skuld att betala”, men det är inte du som står på skulden som arvtagare utan det är fortfarande den avlidne. Man ärver på så sätt inte någon skuld. Men däremot kan Kronofogden plocka fordon eller andra fordringar från den avlidne om en skuld måste betalas tillbaka. En bouppteckning ska ske inom tre månader efter dödsfallet.

Arvskifte, så fördelas ett arv

När någon går bort ska tillgångarna delas mellan den avlidnes arvingar. Arvskifte är en handling som bestämmer hur arvet ska fördelas mellan dödsboet. Om det avlidne var gift, och beroende på testamentet, ska en bodelning göras först. En bodelning är en uppdelning av makarnas egendomar.

Det finns tre olika arvsklasser som man kategoriserar in arvet, första arvsklassen, andra arvsklassen och tredje arvsklassen. Första arvsklassen är att arvet i första hand går till dina barn och i sin tur även deras barn. Som vi gick in på tidigare så är det skillnad om den bortgångne är gift, då går det till make eller maka samt gemensamma barn. Barn från ett annat förhållande har även rätt till att ta ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills att styvföräldern avlider.

Den andra arvsklassen är om varken barn eller make/maka finns. I det här fallet ärver föräldrar, syskon, eller syskons barn ägodelarna. Om föräldrar inte finns vid liv går det vidare till syskon och om syskon inte heller är vid liv går det till syskonbarn.

Den tredje och sista arvsklassen är om den avlidne är både ogift och saknar arvingar i både den första och andra arvsklassen. I den här situationen delas arvet på fyra där både far- och morföräldrar ärver en varsin del. Finns det inga arvingar i någon av arvsklasserna kommer egendomen gå till den Allmäna arvsfonden.

Factoring hjälper ditt företags ekonomi

Nytt år betyder att det är ny kula för företagsekonomin, över jul och nyår kan det även bli så att en del fakturor blir liggandes både hos sig själv och främst hos kunder, risken för att likviditeten kan bli rätt ansträngd är uppenbar. Det är vid dessa lägen factoring är som bäst. Vad innebär då factoring?

I grund och botten är factoring att du lämnar över ansvaret för indrivningen av faktura till ett finansbolag. Genom att sälja eller belåna fakturan får du pengarna direkt på kontot mot en viss summa av fakturan. Fördelarna är så klart att du slippar bita på naglarna om pengarna kommer in eller inte. Utan kan fortsätta investera och betala dina räkningar i tid. Att behöva betala räntor eller förseningsavgifter för att kunder inte betalar i tid är minst sagt onödigt.

Slipp problemen fokusera på nuet

Factoring har varit en del av näringslivet i många år och är en beprövad variant som gjort att många mindre företag slipper vänta på att få pengar på kontot för att fortsätta sina investeringar. Även om det sker till en kostnad på vinsten så får man se det som en del i det stora hela. Se därför till att göra det bästa för ditt företag och prova på factoring redan idag.

Analysering av kunder

Finansbolag hjälper inte bara bolag med likviditeten de ser till att hjälpa dig analysera betalningsförmågan hos gamla och nya kunder, vilket kan vara värt att nyttja då du snabbt kan analysera hur troligt det är att en kund betalar i tid. Oavsett slipper du det ansvaret.

Bästa elavtalen

Tecknaelavtal

Hur får man det lägsta elpriset?

Du börjar med att hålla koll på ditt elavtal, därefter byter du till ett billigare så klart. Du förstår inte vilka belopp det finns att spara!

Vi ska vägleda dig till den bästa elaffären du gjort!

Idagt finns det en uppsjö av jämförelseplatser på webben, här kan du jämföra alla elavtal som finns i Sverige och se vilka som passar dig!

Lägg några minuter på att jämföra, ta fram din elfaktura och se om du betalar på tok för mycket.

Den korta tid du lägger ner på att byta elavtal kan ge enorma besparingar. Du kan som boende in en normalstor lägenhet spara upp till 6 000 kronor genom att byta elavtal. För den som bor i lägenhet är vinsten lägre, men det kan ändå handla om drygt tusen kronor.

Tecknaelavtal

Det är alltid bäst att helt själv ta kontroll över sin egna situationen och se till att man har ett avtal att börja med. Vi här på denna avdelningen kan skarpt avråda dig från att ingå förhastade avtal när du blir kontaktad av elföretag som ringer upp dig eller stoppar dig på gatan.

I dessa lägen har du aldrig koll på vad du betalar i dagsläget, när avtalet löper ut eller vilka billigare alternativ som finns tillgängliga. Risken är uppenbar! Du kommer garanterat att bli sittande med dubbla avtal eller ett avtal som inte är det optimalt säger Uffe hos oss som är våran bästa konsumentrådgivare.

Pensionsavtal

Vad är ett Pensionsavtal?

Detta avtal brukar reglera de pensionsförmåner du som statligt anställd har men även vilka olika förmånerna du är berättigad till. Du ska ju få din vanliga ålderspension som omfattas av detta avtal – men ÄVEN de regelverk som gäller vid sjukpension och efterlevandepension samt fribrev.

Vet du inte vad du kommer att få i tjänstepension?

Om man har funderingar kring sin tjänstepension bör man vända sig till sin valcentral eller höra sig för med sin arbetsgivare.

I Sverige finns 4 större aktörer inom avtal för tjänstepension. Vilket du tillhör har att göra med vad du jobbar med och om din arbetsgivare har brytt sig om att skaffa kollektivavtal. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare.

Prioritera dina avtal

Vad gäller ekonomin så vet vi alla att allting handlar om prioritering! Har man inte klart för sig vilka saker som prioriteras först så kommer man för eller senare att drabbas av bakslag i vilket avseende som helst! Vi tar här och behandlar specifikt ett område som drabbar många företagare vare sig dem vill eller ej! Det handlar förståss om fakturor man som företagare måste handskas med! Som bekant så vet vi att en del fakturor kommer vi att ha problem med då vissa företag drabbas av ekonomiska problem och därtill blir det svårt att få dessa omvandlade till medel eller kontanter för att det egna företaget ska kunna klara sina egna utgifter på bästa möjliga sätt. Då jag nämnde prioriteringar i början av denna text, kan jag nu nämna ett par lösningar som skulle kunna hjälpa egentligen vem som helst att på ett fiffigt sätt lösa problematiken på bästa möjliga sätt! Mitt förslag heter ”Prioritet Finans”. Och det handlar om factoring som är en form av att köpa faktura! Eller för vår del att sälja fakturor! Det är klart att man ska ha sina pengar så fort som möjligt och detta är det bästa sättet när man hamnar i de här omständigheterna. Kom ihåg: det handlar om prioriteringar! Alltid! 😉

Arbetsnedläggelse

Under eftermiddagen i dag blev det klart att Transportanställdas förbund utökar varslet för bevakningsanställda. Varslet gäller följande

1. Arbetsnedläggelse vid följande företag och arbetsuppgifter Packnings- och uppräkningspersonal vid Loomis Sverige AB och Nokas Värdehantering AB. Konfliktåtgärden avser respektive företags arbetsställe i Stockholm, Göteborg och Malmö. Konfliktåtgärderna under punkt 1 träder ikraft måndagen den 13 maj